Info Naše priče
06.12.2014.

Jezava - ubijena reka!

Daf8c74ea331ba8f8841452f7817b524

Neka teorija govori da je naša nekadašnja reka Jezava dobila ime po tome što je ljude, koji su živeli oko nje i/ili u njenoj blizini, hvatala jeza koju je ona izazivala svojom plahovitošću  i čestim izlivanjem iz korita i plavljenjima Godominskog polja i samog grada Smedereva.

A, mene sada hvata jeza od toga što treba da napišem nešto o ubijenoj reci -Jezavi.  Mislim da smem i mogu da pišem, jer sada imam nepune 69 godine, pa dosta znam o njoj, jer sam rođen u njenoj neposrednoj blizini, u uluci Miloša Velikog 46, (Iza, prvo Baba Jokine kafane, a potom „Sembetrije“), i što sam detinjstvo, dečaštvo i mladost proveo na njoj i/ili njenoj blizini. 

Jezava je reka dugačka 47,5 km, i pripada Crnomorskom slivu. Ona je pritoka Dunava i u njega se uliva sa desne strane kod Smederevske Tvrđave. Za Jezavu je vezan interesnatan raritet koji se ogleda u tome što ona praktično ima 2 toka: zimsko+prolećni tok - kada se Dunav ulivao u nju, i jesenje+letnji tok - kada se Jezava ulivala u Dunav !

Faktički, reka Jezava je nekada bila rukavac Velike Morave, ali je 1897. od nje odvojena nasipom. Taj rukavac je dugačak 47,5 km, koji se uliva u Dunav, ali pre toga, taj rukavac, odnosno sada Jezava, se spaja sa rekom Raljom. Za njeno ime vezano je i ime ušća u Dunav, koje se zove Čavrntija, što znači vrtlog. Naravno, to mesto je za ribare bio met, i ono i danas postoji, samo što više nema onih vrtloga, jer je Jezava regulisana 1967. godine, tako da se više ne uliva u Dunav, a na njenom bivšem ušću je izgradjena marina.


 

Međutim, postoji i neke mitološke teorije o nastanku reke Jezave, a nastale su na osnovu pitanja : Iz kog se razloga malena reka Jezava ulila u moćni Dunav baš na ovom mestu na kome se danas nalazi grad Smederevo?

Jedni teoretičari su tvrdili da je Jezava bila privučena umereno kontinentalnom klimom zahvaljujući kojoj se srednja godišnja temperatura baš na ovom mestu kreće od 11 do 12 stepeni došla na ovaj prostor.

Drugi teoretičari su tvrdili da je Jezava do vrbaka na obali Dunava dospela ne svojom voljom, već nošena besnim naletom Košave, gospodara vazduha na ovom delu Balkana.

Neki treći teoretičari govorili su da je Jezava zapravo stigla do ovog mesta prateći let divljih gusaka, konačivši zajedno s njima na proplanku oivičenom hrastovima, jovom, vrbom i kiselim drvetom. Tek ujutro, u osvit zore, ugledala je Dunav koji se lenjo prostirao kroz vekove od zapada prema istoku. Guske poletele prema severu, a Jezava, zaprepašćena veličinom reke pred sobom, oprezno je ušla u nju, najpre lagano kvaseći grudi i čelo, a zatim sve slobodnije, neobuzdanije i strasnije. Tako se Jezava ulila se u Dunav i ostala večno vezana za njega. Moja genercija, i generacije par godina starije, ili par godina mlađe, sećamo se velike, lepe i bistre Jezeve. Ona nam je pružala mnoga zadovoljstva. Leti smo se u njoj kupali, i naravno, puno smo pecali. Mnogi su tu naučili da plivaju. Kupanje se odvijalo u svim delovima Jezave, ali je najviše i najčešće puno kupača bilo je kod Kamenjara. Kupanje je počinjalo još u maju mesecu! Na žalost, mnogi su se tu i udavili! Kamenjar se nalazio na desnoj strani Jezave, pored dame (nasip), a ime je dobio po kamenju preostalom pri izgradnji dame. Obala je tu bila malo uzdignutija, a Jezava nešto dublja i sporija.Na suprotnoj strani bio je lep šumarak, koji smo svi zvali jednostavno – Šumica, zasađen kao zaštita fabrike „Heroj Srba“, dok je još bila Državna radionica. U šumici su mnogi parovai „provodili“ vereme, dok su čekali da odu u biskop. Taj „čuveni“ biskop nalazio se u okviru same fabrike, pa se i sam zvao “Heroj Srba“. Zgrada je u prizemlju imala kancelarije, a na spratu veliku salu za bioskop, ali i za svečane Akademije, pozorišne predstave i druge priredbe. Pored te zgrade nalazila se zgrada u kojoj je bila, najpre Železnička škola, pa Zanatska, da bi završila kao Industrijska škola.

Evo nekih zanimljivosti za vas:

Pri kupanju u Jezavi terebalo je nekim drugarima, a naročito prisutnim devjčicama pokazati neku odvažnost i posebnost. E, naš drug Miki Keš želeo je se „pokaže“ jednim skokom u vodu. Uhvatio je izvsetan zalet, napravio neku bravuru i skočio u vodu. Nešto kasnije izašao je iz nje razočaran i smušen, sav od crnog mulja do pojasa. Naravno, mi smo se svi smejali. On je pri skoku zaboravio da nije kod Kamenjara, te se našao u plićem delu sa muljem. Inače, Miki Keš je Milan Antić, koji sada živi u Nemačkoj. To je poznati stari Smederevac (68 god.), unuk je čuvenog Mite Mečke i sin Bate Mečke. Naime, Dimitrije Antić - Mita Mečka prvi je taksista u Smederevu od 1924. god. sa svojim „Ford-om“. Mikijev otac Miodrag Antić - Bata Mečka pridružio se svom ocu Miti Mečki u taksiranju 1937. god. 

 

Druga tadašnja zanimljivost i neobičnost bila je pojava žene - čamdžije na Jezavi.

Nekada je gradski fudbalski stadion bio preko Jezave iza dame, gde se danas nalazi stadion FK Želazničar. Pošto u tom delu Jezave nije bilo nikakvog mosta, prelazak sa jedne na drugu njenu stranu, bio je moguć samo čamcima. U vreme održavanja utakmica, kada je i gradski fudbalski tim FK Budućnost igrao na tom terenu, prevoz je bio vrlo intenzivan. Tada je navijače godinama, ali i druge „putnike“, prevozila jedna vredna i još uvek živa žena – moja strina Jelena Tasić - Jelka Damlatinka!

Pecanje u Jezavi je bilo skoro primitivno: Neki dobar duži štap, ili ako se imao - neki štap od trske. Tada se uglavnom koristio pamučni konac, ili u boljem slučaju najlon konac. Na kraju konca bile su klasične kupovne udice - kovane, ali je u nedostatku novca udica bila - savijena špenudla. Za plovak su se koristili kupovni plovci, ili su pecaroši sami pravili od guščijeg pera i plute. Potrebe za pecanjem zadovoljavao je i plovak od šaše (tanji deo kukuruzne stabljike).


Ribe je u Jezavi bilo u izobilju: karapatka, crvenperka, bulj, šaran, štuka, karaš, linjak i mnogo kesega. Najveću radost su mi činili upecani barski karaš odnosno zlatni karaš i sunčanica i linjak, jer su bili jako lepi.

Kao mamak koristile su se gliste, mušice, crvići, mamak od hleba, kuvano žito. Najefektivnje pecenje bilo je kod Klanice, jer je sa obe strane isticala otpadna voda puna krvi i drugog otpada. Ako se kao mamak koristila krv, moglo se za sat vremena upecati  „niška“ do metar dužine bele ribe. Niška je bio ustvari vrbov prutić na koji se naticala (navlačila) sva ulovljna riba. Jedina neprijatnost je bila ta, što je taj okoliš u kome se pecalo - neprijatno mirisao. Te niške su se brzo prodavale, tako da su se zarađivale pare za bioskop, čokoladicu ili saladoled. Odrasliji momci i neki ribari su tu i „košarali“.

Osnovni alat za hvatanje ribe u plitkom delu Jezave, iznad Kamenjara, bila je košara – korpa koja nije imala dance i koja se jednostavno polagala u vodu, a rukom hvatala riba u njoj.U kasnim 50-tim i 60-tim godinama zime su bile hladne i duge, ali su bile prijatne, jer su bile sa puno snega, a nije bilo ni velikih oscilacja u promenama temperature. Samo neznatan broj dece je mogao da ide na zimovanje, na neku planinu, pa smo najčešće svi bili u gradu i sankali se po raznim brdima, ali i po strmim ulicama. Neki odrasliji momci su se pravljenim bobom spuštali sa vrha Carine i stizali čak do Crkve.
Kad se staro korito Jezave zaledi po njemu smo se sličugali, neki sa pravim sličugama na „gvint“, a neki sa nekim pravljenim (zavarenim) sličugama sa uvijenim kanapima. Poznati i česti slišugaši su bili: Nikola Lozić, Boban Jović, Dragan Panić Panika i dr., a ovi sa zavarenim sličugama : Slavko Marković, Dragan Pajdić, Nikola Tasić Cale i dr.

Još kao malog dečaka sa 5 godina otac me je vodio sa sobom svuda, pa i u ribolov, a 1953. god. pošao sam u školu. Te godine izašao je i prvi broj  gradske novine „Naš Glas“, a osnovan je i prvi Košarkaški klub „Metalac“.Tada je grad Smederevo imao je 18.328 stanovnika ! Bilo je to malo lepo, bezbedno, kulturno i srećno mesto. Imalo je 2 biskopa i profsionalno pozorište. Imalo je razvijen sport ; upražnjavali su se svi sportovi pa čak i vaterpolo ! Imalo je lepe i pune kafane. Imalo je manifestaciju „Smederevsku jesen“, koja se onda zvala „Smedreveska revija“. Živelo je mirno i srećno.

Prvo ubijanje Jezave- njeno zatrpavanje -počelo je 1965-te god. bacanjem svog gradskog smeća, šuta i otpadne zemlje oko drvenog mosta, koji se pružao preko starog korita Jezave. Autor ovih redova vrlo često je pecao i kupao se ispod tog lepog drvenog mosta! Mnogi ribari iz okoline vezivali su svoje čamce ispod tog mosta, pa i moj otac Draga Calion, odn. Doktor Cale, kako su ga još Smederevci zvali. Taj most je bio u nivou ulice Miloša Velikog, u nastavku i sadašnjeg pružnog prelaza, ispred fabrike „Heroj Srba“ (danas Želvoz), i vodio je na drugu stranu kopna, koje je ustvari bilo ostrvo. Drveni most, koji kažu da krije neke tajne, pružao se delimično dužinom sadašnjeg nadvožnjaka. Tadašnje kopno - ostrvo je delilo staro i novo korito Jezave. Na tom kopnu živela je familija Nestora Maksimovića, a tu se nalazila i gradska Klanica. Jedno vreme tu su bile i neke zanatske radionice.

Najpre je zatrpano staro korito, levo i desno od tog drvenog mosta. U nastavku je zatrpan i drugi drveni most u starom koritu, sličan ovom opisnom, udaljenom od njega cca . 400-500 metara prema ušću. Na tom mestu danas se nalazi Crpna stanica i prerada otpadnih voda grada Smedereva! Sa zatrpavanjem Jezave je, zbog čestih poplava fabrikre „Heroj Srba“, nastavljeno u starom koritu, tako da je ona u tom delu, praktično u gradskom području, zatrpavana do 1967. god. a onda se prešlo i na zatrpavanje njenog novog korita, koje je prema podacima Vodne Zajednice završeno 1970. god. O tada se Jezava više nije ulivala u Dunav, a na njenom bivšem ušću izgrađena je neka prljava marina, bez plana i budućnosti.

I, tada je načinjena najveća greška na ovim prostorima - tada je ubijena Jezava !

 

Na prostoru zatrpane žive reke Jezave u oba korita, Republička i opštinska vlast su 1975. god. donele odluku, da se izvede proširenje i izgradnja novog dela “Heroj Srbe“  koje je uspešno završeno 1980. god. Kada je fabrika “Heroj Srba“ prešla u vlasništvo  ŽTP Beograd 1994.god. ona je dobila i novo ime „Želvoz“.

Sa izgrdnjom i proširenjem većeg broja fabrika dogodio i veliki bum u velikom prilivu ljudi iz drugih gradova Srbije : Železara, Fagram, Milan Blagojević, Zmaj, 16. Oktobar, Godomin, Jugovo, Dunav Trgovina, Jugopetrol i dr.                                                  

U to vreme u kotinuitetu dolaze mnogi ljudi u Smederevo: najpre su to bili ljudi sa tzv. “južne pruge“, a nešto kasnije još veći priliv ljudi sa Kosova.  Oni, naravno nisu znali gde su : Trafo stanica, Ubiljci, Gornja Vaga, ... neki ni danas ne znaju da i mi imamo Kalemegdan, Majdan i Senjak, da imamo Rimski bunar, „Damu“, Zlatno i Katansko brdo,.... Ti novokomponovani Smederevci ne znaju za Dudaru, za Anđinac, Ćirilovac, Poligon, Ljotićevo imanje, niti da je lepa Jezava tekla kroz Mitinac. Oni (većina) ni danas ne znaju da plivaju. Doduše, ni Dunav nije više za plivanje, tj.kupanje, a ni Jezave nema...

U to vreme, i pre toga, u Smederevu je bilo 17 česama (pumpa-šmrk) sa zdravom mineralnom i delimično termalnom vodom i da smo samo nju pili, te da su naše majke sa njom kuvale jela! Komunalno preduzeće je 1965.god. srušilo te javne česme, jer je to bila besplatna voda, kako bi ono moglo da naplaćuje svoju „vodovodnu“ vodu! Za te neke vrednosti, ovi novi smederevci nisu znali, pa su ih (ne)svesno i uništavali.

Deo krivice za nestanak tih smederevskih vrednosti snosimo i mi stari -„ortodoksni“ smederevci, što ih nismo sačuvali, ili što nismo pružali otpor onima koji su ih uništavali.

I šta danas imamo u gradu Smederevu: Imamo grad sa 83.770 stanovnika,... i ničeg dovoljno,...i 10-tak hiljada nezaposlenih, 3,5 hiljad nepismenih, kao i veliki broj mladih a neobrazovanih ljudi (doduše, neki imaju diplome nekih privatnih fakulteta!). Nažalost,  imamo i preostali deo reke Jezave (osakaćena Jezava), koji je praktično mrtva reka!

 

 

Našu živu reku Jezavu, sa njenom florom i faunom, nažalost svih nas koji smo je poznavali, ubili su neki ljudi, koji ništa nisu znali o ekologiji, ništa nisu znali o zaštiti čovekove okoline, ništa nisu znali o značaju čiste vode, niti su išta znali o potrebama Smedereva i nas Smederevaca. Oni nisu znali ni da je Jezava na sebi imala 7 mostova, koje ću ja tužan, ali sa ponosom da navedem.

U širem području grada:
1- Drveni most kod Aerodruma-Lipski most - Zatrpan je kao deponija đubreta, šuta i otpadne    
    zemlje. To je današnja smederevska deponija !
2- Drveni most na Papazovcu kod Poljoprivredne škole - Zatrpan je kao deponija đubreta, šuta 
    i otpadne zemlje. 

U gradu:
3- Drveni most na mestu ispod sadašnjeg Nadvožnjaka (staro korito Jezave) - nekad kod 
     fabrike „Heroj Srba“ (od 1994.g.„Želvoz“) - Zatrpan je kao deponija đubreta, šuta i 
     otpadne  zemlje.
4- Drveni most na mestu današnje Crpne stanice - (staro korito Jezave) - Posečen i    
    povađeni stubovi - Zatrpan je kao deponija đubreta, šuta i otpadne zemlje. Bio je paralelan    
    sa današnjim betonskim mostom.
5- Metalni most - Železnički kod Tvrđave između 2 Svetska rata – Srušen.
6- Betonski most na novom koritu Jezave – Postoji i danas, ali nije pogodan za saobraćaj,
7- Drveno-metalni most od Tvrđave do dame, građen u vreme II Svetskog rata - Srušen.

Pisac ovih redova je imao sreću i zadovoljstvo da po mostovima 1-, 2-,3-, 4-, i 6-  hoda i trči, a da po mostu 6- i vozi svoj automobil !

Dragi moj čitaoče, vidi ti sad sledeće činjenice. Neki gradovi dobili su imena po rekama : Beč (Wien), po reci Vijeni, Moskva, po reci Moskvi, Ljubljana, po reci Ljubljanici, Niš, po reci Nišavi,....itd. A, neki gradovi su poznati po rekama koje kroz njih protiću : Pariz po Seni, London po Temzi, Rim po Tibru, Prag po Vltavi, Varšava po Visli, Kairo po Nilu, ali i Skoplje po Vardaru, Sarajevo po Miljacki, Mostar po Neretvi, Zagreb po Savi,... a, Beograd i po Dunavu i po Savi.
Pa, zašto onda ne bi Smederevo bilo poznato i po Dunavu i po Jezavi ? E, pa više nije moguće, jer su 60-tih i 70-tih Jezavu ubili neki ljudi, koji su bili „Nove demokrate“, „Ahitetke“ i „Spiholozi“ (Neki od njih su sebe tako nazivali), te bi oni, po meni, trebali da skoče u „Skeptičku jamu“ (kako su oni govorili) !


„Istina je, međutim, da je Đurađ Branković na početku svoje vladavine ostao bez prestonice, jer je Beograd, po ranijem ugovoru, nakon smrti despota Stefana Lazarevića morao biti predat Ugrima, pa je Đurađ bio prinuđen da sebi sagradi novi dvor. To je i učinio na, u tom trenutku, najboljem i najlepšem geografskom mestu u Despotovini - na ušću Jezave u Dunav.“ „ Samo retki srpski gradovi su imali privolegiju, te su nastajali onako kako je Smederevo nastalo. Za razliku od onih, koji su gradovima postali tako što su izrasli iz sela i drugih naselja, despot Đurađ Branković je Grad Smederevo podigao baš sa namenom da bude prestonica. “

Grad Smederevo je to zaista bila prestonica, i to dva puta ! 
Samo tada je Smederevo imalo obe žive reke i Jezavu i Dunav !

 


Nikola Tasić Cale
Dipl.maš.inženjer (U penziji)
Stari Smederevac

Izvor: SDCafe

Komentari

Missing
NT Cale
04.02.2018.
Јелена Тасић - Јелка Далматинка, моја стрина, 17.децембра 2017.године умрла је у 93-ћој години. Пуно ми је помагала у мојим причама на SD CAFE-у, те ја морам да јој се на овај начин одужим ! Са својим мужем Божидаром Јелка је изродила троје деце : Илинку, Драгана и Милорада. Због толико деце обоје су морали нешто да раде, па се она определила да буде први женски чамџија у смедеревском крају, превозећи смедеревце својим чамцем преко тада моћне Језаве, у близини фабрике „Херој Срба“.
Plusic 8 Minusic 0
Missing
duca
21.01.2018.
ne mogu da verujem sta se napravilo osipaonica
Plusic 1 Minusic 0
Missing
Đuza
26.12.2017.
Kao neko koji je živeo dugo godina u okolini Smedereva i kome je poznata reka Jezava (postoji i na geografskim kartama), čitajući tekst uvaženog autora, nisam mogao da shvatim da li ta reka, ustvari, postoji ili ne? Piše "uliva se u Dunav", a potom "ne uliva se više". Šta je tačno? "Ušće" reke je poznato, ali gde ista izvire ako je nekada bila rukavac V. Morave? Gde završava voda iz njenih pritoka (reke Konjska, Ralja i dr. i mnoštva potoka)? Je li ta reka uopšte teče ili je voda stajaća?
Plusic 1 Minusic 0
Missing
Vladimir Gogic
24.05.2017.
Odlican tekst i podsecanje. Bilo bi lepo pomenuti i autora nekih ako ne i vecine fotografija koje ilistruju tekst. Radoslava Žika Ranisavljević, poznati fotograf kao i stari Smederevac.
Plusic 4 Minusic 0
Missing
svetozar-toza
23.11.2016.
LEPO NAPISANO,ZANIMLJIVO,DOKUMENTOVANO,PRILOZI.ZAHTEVA VELIKO ZALAGANJE I UPORNOST U ISTRAŽIVANJU.VELIKI ENTUZIJAZAM.
Plusic 4 Minusic 1
Missing
Немања
18.11.2016.
Е па драги моји Смедеревци, млади и стари, на нама је да се изборимо за наш диван град. Ми ћемо морати сами да истерамо владајући шљам који већ 4 године уништава Смедерево и који ће још 4 године да га уништава ако јој дозволимо. Неће то ико уместо нас да уради, тако да се одлучите да ли ћете да се сви ујединимо и обновимо наше Смедерево или ћемо допустити да постане град духова.
Plusic 9 Minusic 1
Missing
luka 202
17.11.2016.
Ja sam rođeni Smederevac Jezavu poznajem kao svoj djep tragedija za grad da su upropastili ivakvu reku
Plusic 9 Minusic 0
Missing
z.jovanovic
17.11.2016.
Odlicna tema ali ne za zalom nas starih smederevaca vec da se nesto preduzme mislim da jos nije kasno Hvala unapred na paznji
Plusic 6 Minusic 0
Missing
rile026
17.11.2016.
Bravo za tekst i podsecanje na odrastanje,prvu upecanu ribu,kupanja u njoj. Jos jednom hvala
Plusic 4 Minusic 0
Missing
profesorka
27.07.2016.
Odličan tekst, gospodine Nikola da li bismo mogli na ovu temu više i detaljnije da razgovaramo.Moji učenici rade projekat na temu "Voda izvor života", pa smo pričali o Jezavi i dunavu i naravno o česmama u Smederevu pa bi nam bilo drago da stupimo u kontakt sa vama i malo više se informišemo o vodama u našem kraju nekad i sad.
Plusic 17 Minusic 2
Missing
Milan Stankov
19.06.2016.
Ja sam odrastao u Lipskim livadama. U školu sam išao prevožeći se čamcem. Nažalost i moja deca su i dan danas u 21. veku prinuđena da čamcem idu u školu. I pored svega sam i dalje emotivno vezan za Jezavu i damu.
Plusic 4 Minusic 0
Missing
raja babeja
18.06.2016.
Ima nas još koji volimo ovu reku, i dan danas, iako je, kao što reče Cale, ona ubijena. Ali, srećom još nije mrtva, naročito na svojim delovima kroz sela. Tužno je što je u većem delu zagađena i što se i dalje zagađuje. Kada bi živeli u normalnoj državi, ona bi, čak i bez ušća i onog ubijenog dela kod Smedereva, mogla biti revitalizovana.
Plusic 7 Minusic 0
Missing
Baka kokice
28.12.2014.
NEMAM RECI DRUZE,RASPLAKAH SE. U COPINOM VIRU PRVU KESEGU SAM UPECALA,NA KAMENOM MOSTU BICIKLU VOZILA,A ZIMI SE KLIZALA NA ZALEDJENOJ JEZAVI. NIKAKVI DOSLJACI NEMOGU DA SHVATE STA NAM JE ZNACILA JEZAVA I MOSTOVI, STA SU NAM ZNACILE CESME,NJIMA SMRDI ZIVA VODA A JA JE I DANAS PIJEM SA VECIM UZIVANJEM NEGO PEPSI,KOKA KOLU ILI GRADSKU VODU. BOG TE POZIVEO DRUZE
Plusic 35 Minusic 1
Missing
N.T.Cale
09.12.2014.
"Hrabrom g-dinu "Za razbijanje razbibrige : Ako ste obrazovan čovek i ako volite "vaš" grad- napišite nešto afirmativno i lepo o njemu.Vaš komentar samo govori o Vašim ljudskim potencijalima. Ja sam poakazao koliko volim moje SD ! Hvala (opet) svima za lepe komentare !
Plusic 52 Minusic 0
Missing
snežana stojković
09.12.2014.
VRLO ČESTO SVOJOJ DECI PRIČAM O JEZAVI ,I STAROM SMEDEREVU I ŠTA SMO SVE IZGUBILI OD LEPOTE GRADA I BLAGODETI REKE KOJA TEČE KROZ SRCE GRADA U IME "NAPREDKA"ZARAD PUNJENJA ĐŽEPOVA BOLESNIH UMOVA KOJI SU DA BI KRALI OD TADAŠNJIH INVESTICIJA UBILI JEDNU REKU IJEDNU LEPU TRADICIJU GRADA (mislim na čamđžije)I UBILI ŠANSU ZA MOŽDA PRELEP PARK ŠETALIŠTE I REKREATIVNU STAZU U SAMOM SRCU GRADA, ALI KO SAM JA DA PITAM SADAŠNJE PENZIONERE ŠTO SU DOZVOLILI TADAŠNJEM PREDSEDNIKU OPŠTINE MIKI CVETKOVIĆU TAKAV JAVAŠLUK U IME NARODA!!!!
Plusic 15 Minusic 18
Missing
Ljuba Sd
08.12.2014.
Šta sve nisam znao o Smederevu, a izdajem se za "starog smederevca" 4. koleno. Svaka čast za tekst! Neka i oni "stari" a i ovi "novokomponovani" nauče nešto više o ovom gradu!
Plusic 32 Minusic 1
Missing
Prastari Smederevac
08.12.2014.
Razbijaču!Po tekstu i načinu rezonovanja se vidi da si ono prvo.A za onu zadnju tvrdnju mogao bi krivično da odgovaraš .To ti ja garantujem!
Plusic 22 Minusic 14
Missing
saallee
08.12.2014.
jos jedan biser mog SMEDEREVCA Dr Caleta, a zbog onog * saljivdzije* trebao sam ponosno i gordo da se potpisem sa CIGANIN
Plusic 61 Minusic 0
Missing
Мара
08.12.2014.
Веома леп текст. Као допуну, погледајте у уторак на тв Војводини, у 21 час, емисију Радар, о депонији у Смедереву. (или на њиховом сајту rtv.rs одложено гледање).
Plusic 28 Minusic 0
Missing
N.T.Cale
08.12.2014.
Stara Jezava : Da to je ta fotografija! Tu su živeli Rada i Rade Stefanović, poznati stari ribari-dobri ljudi.
Plusic 29 Minusic 0
Missing
Za razbijanje razbibrige
08.12.2014.
Pitalica. Kako se zove covek koji se skoro doselio u Smederevo? - Kosovar; Kako se zove covek koji se rodio u Smederevu, a ciji su se roditelji doselili od nekud?- E to je Smedevar; A kako se zove covek koji je rodjen u Smederevu, ciji su roditelji rodjeni u Smederevu i ciji su baba i deda rodjeni u Smederevu? E to je ciganin!
Plusic 16 Minusic 52
Missing
mislilac
07.12.2014.
Uzivao sam u tekstu....i u ovim retkim fotografijama.
Plusic 39 Minusic 0
Missing
stara jezava
07.12.2014.
Dragi Cale. Svaka ti je zlata vredna. Samo, da li ova druga slika delom sadrzi Radino i Radetovo ostrvo na kome su oni godinama ziveli?
Plusic 28 Minusic 0
Missing
Nikola Tasić Cale ; Smederevac u 5-tom kolenu
07.12.2014.
G-din Stevo : Vi sigurno ne volite reke ! Poplave su delom-nerad zaduženih ! A o poljoprivredi : "Godomin" Vas demantuje ! U seljačkoj zemlji- narod jede na kazanu ! G-din Rus : Niste dobro čitali tekst. Ja sam tu rođen, a i podatke sam koristio iz starih novina - "Naš Glas" ! Hvala svima na lepim komentarima.
Plusic 37 Minusic 0
Missing
Luka
07.12.2014.
Svaka Vama čast za tekst da se ne zaboravi. PUNO HLALA
Plusic 38 Minusic 1
Missing
bum
07.12.2014.
super tema,super tekst,al sadržaj boli.Naravno one koji su imali privilegiju da ,makar deo svog života,provedu sa živom rekom Jezavom.
Plusic 33 Minusic 0
Missing
Pera skolski
07.12.2014.
Bravo,Nikola vrlo lep tekst.Neko je napisao o plavljenju godominskog polja.Trebaju svi da znaju da je dama oko korita, Jezave i reke Dunava i Velike morave, projetovana od strane nemackih strucnjaka jos pre rata oko 1935 godine,na zahtev tadašnjeg predsednika opstine,Dimitrija Mite Ljotića,pa je samim tim bila i zastita,Smedereva i svih sela u vodotoku ovih reka.Cale svak čast na tekstu i fotografijama.
Plusic 37 Minusic 1
Missing
вилозоф из Смедерева
07.12.2014.
Хвала Вам што ме подсетисте на детињство. Одрастао сам у Ловћенској улици у непосредној близини Језаве. Пецао сам код " Херој Србе" из чамаца које су ту били везани. Додуше, пецао сам и код дрвеног моста код аеродрома. Натерали сте м да се сетим обала које су биле пуне трске и бамбуса (које смо као клинци доносили кући). Још једном хвала што ме подсетисте на лепе успомене. Као и ви не могу да прежалим убијену Језаву.
Plusic 13 Minusic 24
Missing
Rile026
07.12.2014.
Divan tekst,podsecanje na detinjstvo,kupanja u Jezavi,pecanju sarana,steta sve sto je bilo lepo i cinilo Smederevo prepoznatljiv gradom unisteno je..
Plusic 36 Minusic 2
Missing
Milan Martic francuz
06.12.2014.
Pamtim 1966 kad smo moja majka i ja u Jezavi kod aerodroma vadili krupne skoljke i koristili ih za ishranu.A 1975 posavsi biciklom u ugostiteljsku skolu kod Lipskog groblja kaisao sam na uzasan prizor.Naime video sam puno ljudi kako hvata ribu koja nepomicno plovi po povrsini reke Jezave.Posto sam imao jutani dzak da naberem travu u moju njivu u lipskim livadama i donesem svinjama kad se vratim iz skole da bih mogao da se posvetim na miru ucenju.Ikoristio sam dzak i skupio zatrovanu ribu.
Plusic 29 Minusic 0
Missing
Lune
06.12.2014.
Žal za mladost (Bora Stanković).
Plusic 27 Minusic 1
Missing
Dimibre
06.12.2014.
Generalno lepa priča i o istoriji samog Smedereva. Svaka čast za tekst.
Plusic 33 Minusic 0
Missing
Steva
06.12.2014.
Znači u principu je bolje da su grad i Godominsko polje poplavljeni svake godine, nego da tu bude plodno zemljište i industrijska zona, kao što je danas?
Plusic 10 Minusic 55
Missing
Rus
06.12.2014.
Sve je na svom mestu samo gresite oko godina kada je Jezava "umrla". To su 100% bile osamdesete, pocetak. Malo ste se prevarili. Ali ipak svaka cast za tekst.
Plusic 32 Minusic 4
Missing
Стари смедеревац
06.12.2014.
Браво!!!
Plusic 39 Minusic 0
Missing
milan
06.12.2014.
I ja sam stari Smederevac rodjen sam kod gradske pekare 1955. znaci blizu Jezave. tekst me je zaista odusevio...beavo Cale
Plusic 46 Minusic 0
Missing
sdbre
06.12.2014.
bravo
Plusic 35 Minusic 0
Missing
Prastari Smederevac
06.12.2014.
Bravo za Caleta koji se trudi da kao prastari Smederevac otrgne od zaborava ljude,događaje i oživi duh pravog Smedereva koje pamtimo kao deca.Sve pohvale i zaposlenim ui Centru za kulturu koji su sa ULICOM SEĆANJA i uz svesrdnu pomoć pravih Smederevaca petstavili na fejsbuku i u ulici Kralja Petra fotografije starih Smederevaca i Smedereva a što je našlo i nailazi na veliki odjek.HVALA VAM!
Plusic 53 Minusic 0
Missing
Zorana
06.12.2014.
Au kakav tekst! Bravo!
Plusic 57 Minusic 2
Dodaj komentar
A64f651333b5f12be4329a94b51b8bd6
Naše priče
09.01.2020.
Smederevski arhitekta Živadin Milošević Žilic, džentlmen, vrshunski sportista, veslač i plivač, rođen je 30. avgusta 1942. godine u Smederevu, od oca Milorada i majke Nadežde, rođene Pirivatrić...
B1521928ad96a30990aad5d480dfb57b
Naše priče
22.11.2019.
Na samom kraju XIX veka, ili početkom XX u Smederevo je došao deo velike familije Mirković iz Carevca. Naselje Carevac je naselje u Srbiji u opštini Veliko Gradisšte u Braničevsko...
8b91e1405f3d7b272b62d19f68fb0a10
Naše priče
15.08.2019.
Leposava Glavonić rođena je 1935. godine u Smederevu, pod devojačkim prezimenom Pavlović. Osnovnu školu i gimnaziju učila je i završila u Smederevu. Studirala je na beogradskom Filolo&sc...
341e4a28a1d8a2bd3c3ec21be6a09029
Naše priče
03.06.2019.
 „Zelena aždaja“ je dizalica- kran (Der Kran-nemački, The Crane-engleski), koja je jedina (pre)ostala u Staroj smederevskoj luci od nekadašnje tri Ganz dizalice. Portal SDCafe ...
25963fab68452e0351e93a594b66645b
Naše priče
18.03.2019.
U ovoj 2019. godini navrašava se deset godina od smrti  proslavljenog smederevskog književnika, scenariste, novinara, pa i glumca  Živorada Žike Lazića. Godine 2017., 23. aprila ot...
Fotografija nedelje - sponzor Gajba caffee
63d30f79e33ab54dd9466622fc739c10
Poslao: Creativo_Photo.Fun Pošalji fotografiju
Anketa
Šta po vašem mišljenju najviše utiče na povećanu zagađenost vazduha u Smederevu?
Železara Smederevo
Kotlarnice
Saobraćaj
Vazduh u Smederevu nije zagađen
Sve ankete
Ukupno odgovora: 363
Dešavanja
Video dana
Oglasi
Soho 125x300