Arheološko nasleđe

nasledje

Područje Smedereva nalazi se na povoljnom geostrateškom položaju. Upravo stoga ima i veliki broj arheoloških nalazišta u rasponu od paleolita do poznog srednjeg veka. Sistematski je jednim delom istraživana samo smederevska tvrđava. Podaci o drugim arheološkim lokalitetima su plod sondažnih istraživanja ili najcešće, slučajnih pojedinačnih otkrića.

Najstariji paleolitski nalazi u profilima otkopa dve stare smederevske ciglane datuju se u period između 30 i 26 hiljada godina. Iz neolitskog i bronzanog doba su registrovani slučajni nalazi u Vučaku i Udovicama, dok su za starije gvozdeno doba (halštat) karakteristične grobne humke (tumuli), kakavi su konstatovani u Vranovu i Radincu.

Doseljavanjem Rimljana na ove prostore formirana je vojna granica - limes na desnoj obali Dunava, sa nizom utvrđenja i drugih vojnih objekata. Jedan od takvih je i Mons Aureus, sagrađen krajem I veka n.e. na uzvišenju kod ušća Orešačkog potoka u Dunav. Razorili su ga verovatno Huni u četvrtoj deceniji V veka. O nastavku života nakon razaranja svedoče srednjovekovni arheološki nalazi. Južno od grada, na potezu Ćirilovačkog potoka, nalazilo se naselje Vinceja, koje je trajalo od II do V veka n.e.

U ranovizantijskom periodu, možda na starim temeljima, sagradeno je poligonalno utvrdenje, blizu ušća Morave u Dunav, kod sela Kulič. Uz izvesne prepreke i dogradnje, trajalo je tokom srednjeg veka, a koristili su ga i Turci.

Na području južno od sela Landola registrovan je veliki broj antickih i srednjovekovnih pokretnih arheoloških nalaza, koji su prikupjeni tokom brojnih nekontrolisanih prekopavanja terena.

ikona maska svetiljka novac crkva ploca

Fotografija nedelje - sponzor Gajba caffee
411e0b5d5561a8cb890b8e6dddec0bab
Poslao: miroslav Pošalji fotografiju
Anketa
Šta po vašem mišljenju najviše utiče na povećanu zagađenost vazduha u Smederevu?
Železara Smederevo
Kotlarnice
Saobraćaj
Vazduh u Smederevu nije zagađen
Sve ankete
Ukupno odgovora: 50
Dešavanja
Video dana
Oglasi
Soho 125x300